Enric.es - Enric Sanchez Cusell

AVÍS: El blog no s'actualitza des de 2008, jo, l'Enric, ara (2011) estic estudiant quart de Llicenciatura de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica a la UPC de Barcelona i tinc 20 anys. Tant de bo alguna cosa del que hi hagi us sigui d'utilitat. Enric Cusell Sanchez

Blog personal de l’Enric Sánchez Cusell, i ara amb fotos
No es pot aprendre filosofia, només es pot aprendre a filosofar.
Inmanuel kant

Física: Mecànica Clàssica, Relativista i Quàntica

Por Enric el 03 de May de 2007 en Uncategorized

Newton ha sido un hombre afortunado; solo una vez puede descubrirse el sistema del mundo, y el lo ha descubierto.

Lagrange

La mecànica és la part de la física que estudia el moviment dels cossos i com les forces els afecten al llarg del temps, i actualment la podem agrupar en els següents blocs:

  • Mecànica Clàssica (Isaac Newton) – És la que s’estudia a secundària, conté a l’estàtica (cossos en repòs), la cinemàtica (MRU, MRUA, MCU…) i la dinàmica (estudia les causes dels canvis d’estat físics o de moviment, forces…).
  • Mecànica de mitjans continus – És la part de la mecànica que estudia els sòlids rígids, deformables, els fluids (líquids i gasos), l’acústica i la mecànica ondulatoria clàssica (que té a veure amb la quàntica, que s’explica més endavant.
  • Mecànica relativista (Albert Einstein) – Que inclou la teoria de la relativitat especial, que descriu el comportament de cossos a altes velocitats (properes a la de la llum) en un espai-temps pla (no curvat). I la teoria general de la relativitat que descriu el moviment en espais-temps curvats.
  • Mecànica quàntica – Tracta la física de partícules, la nuclear, l’atòmica i la de la materia condensada (estudien gasos, sòlids i líquids apartir de les molècules que els formen).

Aquesta petita i resumida introducció em servirà per introduir el següent article, que parlarà sobre la velocitat de la llum i la teoria de la relativitat d’Einstein. Representa que cada una d’aquestes mecàniques (clàssica, relativista i quàntica) ha sigut cada vegada més exacta i ha descrit millor la realitat. La mecànica clàssica, per exemple, que és la que estudiem a secundària, sempre s’havia cregut certa i segueix sent-ho, però a velocitats molt elevades falla.

fisica.gif

Comentarios

  1. […] I per escriure això he escrit l’anterior Física: Mecànica clàssica, relativista i quàntica. Volia parlar de l’article de Javi Moya i explicar-lo a la meva manera, però tot i així veig que queda molt igual, recomano que llegiu el seu: ¿Se puede superar la velocidad de la luz? Un acercamiento ameno a la Teoría de la Relatividad de Einstein, on fins i tot Curioso pero Inútil ha fet alguna correció i retoc final. Són dos blogs que segueixo sovint i que recomano, sens dubte. Dit això, comencem. Imaginem un tren que viatja a 100 km/h i a dins hi ha un passatger que llença una pilota en el mateix sentit a 30km/h, ell veurà que aquesta es desplaça a 30km/h, però un observador extern veuria, com segur que estàs pensant, una pilota a 130 km/h. […]

Añade tu opinión

*

*